Välkommen till Yrkesförarcentrum!

Din leverantör av yrkeskompetensutbilding, allt under ett tak

"Vi utvecklar människor – människor utvecklar företag!"

Förare är transportföretagets största tillgång. Att se till att förare har rätt kunskap, är en absolut framgångsfaktor för att nå uppsatta mål.

Yrkesförarcentrum Göteborgs erbjuder kunskap vars resultat skall ge direkt affärsnytta för företaget. Våra utbildningar för bl.a. yrkeskompetensbevis (YKB) ger förarna den kunskap som är nödvändig för att utveckla företaget in i framtiden!

Västsveriges första Klimatneutrala Yrkesförarutbildning!