Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Rätt fallskyddsutbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar
sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Kursinnehåll

• Lagar och föreskrifter
• Riskbedömning och analyser
• Grundläggande PFU och produktkategorier
• Räddningsplan och evakuering
• Skötsel, förvaring och underhåll

Kursmål

målet med utbildningen är ökad förståelse för användning av personlig fallskyddsutrustning samt
ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker och därmed minska personskadorna.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis

fallskydd