Om Safe & Eco

Safe & Eco är en personlig förarutveckling som vänder sig till företag och organisationer som vill få en bild av sina anställdas beteenden och attityder i trafiken. Kursen består av ett antal bedömningstester som man gör på nätet och efter det en praktisk del.

Under den praktiska delen får du som förare feedback på ditt eget körsätt, vilket ska hjälpa dig att komma till insikt om dina styrkor och svagheter. Baserat på feedbacken till föraren och resultatet av självvärderingen tas en personlig utvecklingsplan fram. Du är delaktig i framtagandet av utvecklingsplanen så att du fortsättningsvis kommer att köra (ännu) mer trafiksäkert och miljöanpassat.

Uppföljningen av utbildningen kan genomföras en månad upp till ett år efter genomförd praktisk körning. Detta görs i överenskommelse med kunden och utbildaren. Då kan kundens deltagare erbjudas den kompletterande utbildningen som eventuellt kan tänkas behövas, t.ex. EcoDriving. manöverträning, riskutbildning, e-learning.

Ska du köpa ny tv, kyl, ugn eller tvättmaskin? 

Eller nya däck? 

Då känner du kanske igen energimärkningen som hjälper dig att välja energieffektivt? 

Nu kan du göra en liknande jämförelse och se din energieffektivitet som förare. Förarens egen Eco-bedömning tillsammans med utbildarens analys visar var du hamnar på skalan. 

Hur mycket EcoDriving tillämpar du i din egen körning? 

Var på energimärkningen hamnar du? 

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “WebPage”,
“name”: “Safe & Eco förarutveckling”,
“speakable”:
{
“@type”: “SpeakableSpecification”,
“xpath”: [
“/html/head/title”,
“/html/head/meta[@name=’description’]/@content”
]
},
“url”: “https://www.yrkesforarcentrum.se/safe-eco/”
}