Uppdaterad YKB fortbildning

Yrkesförarcentrum har utvecklat sin YKB fortbildning med nya utbildningsplaner registrerade hos Transportstyrelsen. Vi har nu mera ett modul anpassat system vilket gör att vi kan  anpassa undervisningen till de behov som företagen har, t.ex. kan vi ha en modul om färdskrivarhantering vid varje kurstillfälle om åkeriet önskar. Fråga om detta när ni kontaktar oss.