Vi polisanmäler alla försök till mutbrott

D.v.s. förfrågningar om att mot betalning registrera deltagare till Transportstyrelsen som inte närvarat på våra obligatoriska utbildningar.